Görevdeki Yönetim Kurulumuz

Hasan Hüseyin Bayram
Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi
 
 
 
 
Erdoğan Baydemir
Başkan Yardımcısı
 
 
 
 
Ufuk Oçak
Başkan Yardımcısı

UTİB Başkan Yardımcısı
 
 
 
 
İbrahim Uzunoğlu
Başkan Yardımcısı

DENİB Başkan Yardımcısı
 
 
 
 
Harun Kütükde
Genel Sekreter

İSO Ev Tekstili Komitesi Başkanı
 
 
 
 
Hüseyin Eğri
Mali Sekreter
 
 
 
 
Ömer Faruk Canavar
Yönetim Kurulu Üyesi

İTO Meclis Üyesi
İTO Ev Tekstili Komitesi Üyesi
 
 
 
 
Murat Zümbülyuva
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 


Mehmet Ali Altun
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 

 
Murat Tosunoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

 
 
 
İsmail Akgün Güvenç
Yönetim Kurulu Üyesi

 
 
 
Ayhan Özsoy
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi
İstanbul Ticaret Odası Ev Tekstili Meslek Komitesi Üyesi
Tekstilkent Yönetim Kurulu Üyesi
Zeytinburnu İş Adamları Derneği Başkanı
Bozkurt Perdeciler Çarşısı Derneği Başkanı
 


Tekin Macit
Yönetim Kurulu Üyesi
 

 
Seyit Berber
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
Yılmaz Söyler
Yönetim Kurulu Üyesi

İTO Ev Tekstili Komitesi Başkanı
 
 

 
Erdoğan Akyıldız
Yönetim Kurulu Üyesi
 
BTSO Ev Tekstil Ürünleri Komitesi Üyesi

  

 
Nuri Baytimur
Yönetim Kurulu Üyesi

 
 
 
Mustafa Ceylan
Yönetim Kurulu Üyesi

 


Hasan Erbasan
Yönetim Kurulu Üyesi
 

 

Kadir Beytekin
Yönetim Kurulu Üyesi
 
  

 
Erkut Dikici
Yönetim Kurulu Üyesi
 
DOSAB Yönetim Kurulu Üyesi
 
  
 
 
 
Burak Kırayoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

 
 
 
Nevzat Halit İlsever
Denetleme Kurulu Üyesi
 
 
 
 
Murat Şahinler
Denetleme Kurulu Üyesi
 

 
 
Mustafa Koç
Denetleme Kurulu Üyesi
 

 
 
Cüneyt Demirkan
Denetleme Kurulu Üyesi

DENİB Yönetim Kurulu Üyesi

 
 
 
Ahmet Cem Parlak
Denetleme Kurulu Üyesi

İTO Ev Tekstili Meslek Komitesi Üyesi

 
 
 
Yunus Üstün
Denetleme Kurulu Üyesi
 

 
 
Fatih Güven
Denetleme Kurulu Üyesi

 
  
 
Sait Nalbur
Denetleme Kurulu Üyesi

PAYLAŞ