Kuruluştan İtibaren Tüm Yönetim Kurullarımız

TOPTAN MEFRUŞATÇILAR DERNEĞİ  
 
KURUCULARI

Metin Özçelik
Haçik Taşçı
Behçet Bakışkan
Hasan Hüseyin Bayram
Sebahattin İnceoğulları
Ramazan Yılmaz
Bülent Seval
Aziz Sarı
Ekrem Uçar
Şadan Albayrak
Metin Orbeyi
 

 
TOPTAN MEFUŞATÇILAR DERNEĞİ
 
Geçici Yönetim Kurulu
05.06.1991-28.11.1991

Metin Özçelik
Başkan

Haçik Taşçı
II. Başkan

Behçet Bakışkan
Sayman

Ekrem Uçar
Üye

Hasan Hüseyin Bayram
Üye


TOPTAN MEFRUŞATÇILAR DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
28.11.1991-14.04.1993


YÖNETİM KURULU

Metin Özçelik
Başkan

Hasan Hüseyin Bayram
Başkan Yardımcısı

Yaşar Küçükçalık
Genel Sekreter

Haşim Büyükbalcı
Genel Sekreter Yardımcısı

Behçet Bakışkan
Muhasip Üye

Aziz Sarı
Muzaffer Çapkınoğlu
Turgut Aydın
Bekir Cerit
Bülent Göksan
Hacı Özer
Özol Sert
Ramazan Yılmaz
Sebahattin İnceoğulları
Şinasi Sipahi
 

DENETLEME KURULU

Varol Dodanlı
Cengiz Özmen
Ethem Yazıcıoğlu
Akil Atıf Solak
Ali Tütüncüoğlu
Burhan Soydan
 
 
DİSİPLİN KURULU
 
Ahmet Kış
Recep Tanrıverdi
Selim Şimon
Hasan Özkök
Mahir Akman
Mehmet Tarman
 

 
TOPTAN MEFRUŞATÇILAR DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
14.04.1993-26.04.1995

Muzaffer Çapkınoğlu
Başkan
(25.01.1995 tarihinde Dernek Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.)

Haçik Taşçı
Başkan
(25.01.1995 tarihinde Dernek Başkanlığına seçilmiştir.)


YÖNETİM KURULU

Haçik Taşçı
II. Başkan

Haşim Büyükbalcı
Genel Sekreter

Behçet Bakışkan
Mali Sekreter

M.Metin Özçelik.
(Sağlık Sorunları nedeniyle 28.04.1993'de istifa etmiştir)

Aziz Sarı
Hasan Basri Özbakır
Necati Pekkaya
Müslüm Bozkurt
R.Bülent Göksan
Ramazan Yılmaz
Bekir Cerit
Akil Atıf Solak
Ethem Yazıcıoğlu
Abdullah Ersin Erdebil
Şerafettin Demir


DENETLEME KURULU

Varol Dodanlı
Sebahattin İnceoğulları
Hacı Özer
M.Bülent Seval
Özol Sert
Burhan Soydan

 
DİSİPLİN KURULU

Selim Şimon
Varujan Arslanyan
İ.Hakkı Altunal
Ali Samancı
M.Mahir Akman
Mehmet Tarman

 

 
EV TEKSTİLCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
26.04.1995-16.04.1997

Metin Özçelik
Başkan
(26.09.1995 tarihinde Dernek Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.)

Necati Pekkaya
Başkan
(02.11.1995 tarihinde Dernek Başkanlığına seçilmiştir.)

YÖNETİM KURULU

Hasan Basri Özbakır
II. Başkan

Haşim Büyükbalcı
Genel Sekreter

Abdullah Ersin Erdebil
Mali Sekreter

Haçik Taşçı
Behçet Bakışkan
Bülent Seval
Aziz Sarı
Hacı Özer
Erdoğan Baydemir
Şadi Ensari
Vehbi Akman
Hasan Çapkınoğlu
Hasan Demirdağ
Bülent Toraman
Cengiz Albayrak
Mustafa TütüncüOğlu
Muradiye Özkutan
Beki Güreli
Ömer Faruk Canavar
Kemal Aydın Ulusal
Bülent Göksan
Vehceddin Karataş


DENETLEME KURULU

Varol Dodanlı
Etem Yazıcıoğlu
Mehmet Tarman
Ömer Lütfi Kış
Ufuk Örge
Mehmet Durdabak


DİSİPLİN KURULU

Varujan Arslanyan
Ali Samancı
Semil Şimon
Ali Varsat
A.Özol Sert
Alaattin Karakaş
 

 
EV TEKSTİLCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
16.04.1997-18.08.1999
 

YÖNETİM KURULU

Hasan Basri Özbakır
Başkan

Behçet Bakışkan
II. Başkan

Haşim Büyükbalcı
Genel Sekreter

Ethem Yazıcıoğlu
Dernek Saymanı

Bülent Seval
Necati Pekkaya
Cengiz Albayrak
Bekir Çubukçu
Nezih Bağcı
A.Ersin Erdebil
Haçik Taşçı
Yaşar Küçükçalık
Mustafa Panayır
Hasan Demirdağ
Hasan Çapkınoğlu
R.Bülent Göksan
Vechettin Karataş
Şadi Ensari


DENETLEME KURULU

Aziz Sarı
Mustafa Tütüncüoğlu
Varol Dodanlı
Mehmet Durdabak
Kemal Ulusal
Ufuk Örge


DİSİPLİN KURULU

Varujan Arslanyan
Ali Samancı
Semil Şimon
Ali Varsat
A.Özol Sert
Alaattin Karakaş
 

 
EV TEKSTİLCİLERİ KURULU
Yönetim Kurulu
18.08.1999-26.04.2001
 

YÖNETİM KURULU

Hasan Basri Özbakır
Başkan

Hasan Çapkınoğlu
II. Başkan

Olgun Zorlu
II. Başkan

Bülent Seval
Genel Sekreter

Mustafa Tütüncüoğlu
Mali Sekreter

Etem Yazıcıoğlu
Aziz Sarı
A.Ersin Erdebil
Bekir Çubukçu
Haçik Taşçı
Varol Dodanlı
Cengiz Özmen
Necati Pekkaya
Haşim Büyükbalcı
Vechettin Karakaş
A. Kemal Ulusal
Mesut Topoğlu
Nezih Bağcı


DENETLEME KURULU

Behçet Bakışkan
Cengiz Albayrak
Bülent Göksan
Mehmet Durdabak
Hacı Özer
Fezalettin Arıca


 DİSİPLİN KURULU

Selim Şimon
Turgut Aydın
Özol Sert
Ali Varsat
Nihat Kızıltoprak
Levent Cangül
 

 
EV TEKSTİLCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
26.04.2001-24.04.2003

YÖNETİM KURULU

Ahmet Zorlu
Başkan

Hasan Basri Özbakır
Başkan Yardımcısı

Varol Dodanlı
Başkan Yardımcısı

Bülent Seval
Genel Sekreter

Mustafa Tütüncüoğlu
Aziz Sarı
Cengiz Özmen
Hasan Çapkınoğlu
Burhan Özçelik
Hacı Özer
Bedii Berktin
Nihat Kızıltoprak
Bekir Çubukçu
Ömer Faruk Canavar
Vefa Çelebi
Bülent Koçak
Selim Kesimoğlu
Necati Pekkaya
Haçik Taşçı
Ahmet Gökşin


DENETLEME KURULU

Etem Yazıcıoğlu
Cengiz Albayrak
Bülent Göksan
Mehmet Durdabak
Mustafa Erdem
Şadi Ensari


DİSİPLİN KURULU

Turgut Aydın
Behçet Bakışkan
Ali Samancı
Mehmet Tarman
Özol Sert
Ali Varsat


 
EV TEKSTİLCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
24.04.2003-21.04.2005

YÖNETİM KURULU

Ahmet Zorlu
Başkan

Zafer Katrancı
Asbaşkan

Hasan Basri Özbakır
II. Başkan

Varol Dodanlı
Başkan Yardımcısı

Necati Pekkaya
Başkan Yardımcısı

Bülent Seval
Genel Sekreter

Mustafa Tütüncüoğlu
Mali Sekreter

Haçik Taşçı
Aziz Sarı
Cengiz Özmen
Hasan Çapkınoğlu
Burhan Özçelik
Ömer Faruk Canavar
Nihat Kızıltoprak
Halit Örgad
Hüseyin Özdilek
Hacı Özer
M.Vefa Çelebi
Bedii Berktin
Cengiz Albayrak
Nezih Bağcı
Ayhan Özsoy
Adnan Gürler

 
DENETLEME KURULU

R.Bülent Göksan
Etem Yazıcıoğlu
Selim Kesimoğlu
Ali Varsat
Şadi Ensari
Mehmet Durdabak


DİSİPLİN KURULU

Bekir Çubukçu
Mehmet Tarman
A.Özol Sert
Mustafa Erdem
Behçet Bakışkan
Ali Samancı
 

 
EV TEKSTİLİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
21.04.2005-30.04.2007

YÖNETİM KURULU

Ahmet Zorlu
Başkan

Zafer Katrancı
Asbaşkan

Hasan Çapkınoğlu
II. Başkan

Varol Dodanlı
Başkan Yardımcısı

Necati Pekkaya
Başkan Yardımcısı

Haçik Taşçı
Genel Sekreter

Cengiz Özmen
Mali Sekreter

Ali Rıza Hasoğlu
Adnan Bakkal
Emin Nallar
Vehbi Akman
Şerafettin Demir
Hakan Erdem
İrfan Pamuk
Hacı Özer
Hasan Basri Özbakır
Nihat Kızıltoprak
M.Bülent Seval
Mustafa Tütüncüoğlu
Ayhan Özsoy
Aziz Sarı
Halit Örgad
M.Fatih Ölçer


DENETLEME KURULU

R.Bülent Göksan
Etem Yazıcıoğlu
Selim Kesimoğlu
Ali Varsat
Mehmet Durdabak
M.Vefa Çelebi


DİSİPLİN KURULU

A.Özol Sert
Mehmet Tarman
Mustafa Erdem
Cengiz Albayrak
Şadi Ensari
Ömer Faruk Canavar
 

 
EV TEKSTİLİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
30.04.2007-03.01.2008

YÖNETİM KURULU

Ahmet Zorlu
Başkan

Zafer Katrancı
As Başkan

Hasan Çapkınoğlu
II. Başkan

Varol Dodanlı
Başkan Yardımcısı

Necati Pekkaya
Başkan Yardımcısı

Haçik Taşçı
Genel Sekreter

Cengiz Özmen
Mali Sekreter

Ali Rıza Hasoğlu
Hasan Ali Bayram
Emin Nallar
Vehbi Akman
Şerafettin Demir
Cem Narin
İrfan Pamuk
Hacı Özer
İsmail Ağaoğlu
Nihat Kızıtoprak
M.Bülent Seval
A.Kadir Kalaycıoğlu
Ferda Kölemenoğlu
Aziz Sarı
Hakan Yılmaz
M.Fatih Ölçer


DENETLEME KURULU

R.Bülent Göksan
Etem Yazıcıoğlu
M.Selim Kesimoğlu
Ali Varsat
Mehmet Durdabak
M.Vefa Çelebi


DİSİPLİN KURULU

A.Özol Sert
Mehmet Tarman
Varujan Arslanyan
Ali Ağan
Şadi Ensari
Mustafa Erdem               
 


 
 
BRODE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
 
KURUCULARI
 
Ahmet Nazif Zorlu
M. Kamil Şerbetçi
Hasan Demirdağ
Yaşar Küçükçalık
Darco Marukoğlu
Mükremin Bayram
Fethi Banuşoğlu
Recep Tanrıverdi
Necdet Narin
Arif Tekerekoğlu
Beki Güreli
Hasan Çapkınoğlu
 

 
 
BRODE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Geçici Yönetim Kurulu
30.06.1997 - 23.06.1998

Kamil Şerbetçi
Başkan

Beki Güreli
Başkan
(11.05.1998 tarihinde, Kamil Şerbetçi 'nin vefatı nedeniyle Başkanlığa seçilmiştir)

Hasan Demirdağ
Sekreter

Hasan Çapkınoğlu
Sayman

Recep Tanrıverdi

Mükremin Bayram
 

 
BRODE SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
23.06.1998 - 31.07.2000
 
 
YÖNETİM KURULU 
 
Yılmaz Ulusoy
Başkan

Beki Güreli
Başkan Yardımcısı

Erdoğan Baydemir
Sayman

Ahmet Zorlu
Recep Tanrıverdi
Yaşar Küçükçalık
Arif Tekerekoğlu
Abdurrahman Kendigelen
Ataman Şerbetçi
Mehmet Necati Demirdağ
Kemal Necmi Kuroğlu
Sabahattin Orhan Kolot
Nevzat Sevinç
İbrahim Gülcan
Hasan Çapkınoğlu
Metin Özçelik
Bülent Narin
Kadri Özbey


DENETLEME KURULU
 
Can Yürüten
Celal Şimşek
İbrahim Gürkay
Mustafa Baydemir
Yılmaz Küçükçalık
Ali Turnaoğlu


DANIŞMA KURULU 
 
İbrahim Tanrıverdi
Metin Saftekin
Mustafa Tekerekoğlu
Memduh Uz
Fethi Buldu
Ertuğrul Efendioğlu


DİSİPLİN KURULU
 
Nail Özçoban
Fethi Banuşoğlu
Hasan Özkök
Osman Çapkınoğlu
Darco Vahe Marukoğlu
Pınar Ulusoy
 

 
EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
31.07.2000 - 28.02.2002
 
 
YÖNETİM KURULU 
 
Yılmaz Ulusoy
Başkan

Erol Türkün
II. Başkan

Recep Tanrıverdi
Başkan Yardımcısı

Erdoğan Baydemir
Sayman

Beki Güreli
Yaşar Küçükçalık
Selim Şimon
Bülent Narin
Fethi Banuşoğlu
Metin Özçelik
Hasan Demirdağ
Arif Tekerekoğlu
Recep Emre Can
Raşit Türkdönmez
Zeki Özkan
Murat Zümbülyuva
Abdurrahman Güleryüz
Kadri Özbey
Ataman Şerbetçi
Sümer Canavar
Bülent Koçak
Birol Burla


DENETLEME KURULU

İbrahim Gülcan
Can Yürüten
İbrahim Burkay
Yılmaz Küçükçalık
Ali Turnaoğlu
Nevzat Sevinç


DANIŞMA KURULU

Ceki İbrahimzade
İbrahim Tanrıverdi
Mustafa Tekerekoğlu
Adnan Bakkal
Mustafa Baydemir
Eli İbrahimzade


DİSİPLİN KURULU

Pınar Ulusoy
Nail Özçoban
Darco Vahe Marukoğlu
Mustafa Çiloğlu
Türkay Gülerçin
Bülent Kocamaz
 

 
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
28.02.2002 - 27.02.2004
 
 
YÖNETİM KURULU  
 
 
Yılmaz Ulusoy
Başkan
 
Erol Türkün
II. Başkan
 
Beki Güreli
Başkan Yardımcısı
 
Recep Tanrıverdi
Başkan Yardımcısı
 
Erdoğan Baydemir
Sayman
 
Yaşar Küçükçalık
Selim Şimon
Ataman Şerbetçi
Ceki İbrahimzade
Mükremin Bayram
Metin Özçelik


 
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
27.02.2004 - 27.02.2006
 
 
YÖNETİM KURULU   
 
Yılmaz Ulusoy
Başkan

Recep Tanrıverdi
II. Başkan

Beki Güreli
Başkan Yardımcısı

Yaşar Küçükçalık
Başkan Yardımcısı

Ataman Şerbetçi
Sayman

Selim Şimon
Erol Türkün
Ceki Yakup İbrahimzade
Osman Nuri Canik
İbrahim Burkay
Mükremin Bayram
Hasan Demirdağ
Cemal Yortanlı
Özkan İrman
Fuat Bursalı
Ufuk Oçak
Bülent Narin
Raşit Türkdönmez
Murat Zümbülyuva
Şadi Ölçer
Tolga Çevikel
Bülent Koçak


DENETLEME KURULU

Can Yürüten
Zeki Özkan
İbrahim Gülcan
Yılmaz Küçükçalık
Birol Burla
Mustafa Kumru


DANIŞMA KURULU

İbrahim Tanrıverdi
Mustafa Tekerekoğlu
Orhan Özçakı
Adnan Bakkal
Mustafa Baydemir
Eli İbrahimzade


DİSİPLİN KURULU 

Metin Özçelik
Sümer Canavar
İbrahim Yasubuğa
Mustafa Çiloğlu
Türkay Gülerçin
Bülent Kocamaz
 

 
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
27.02.2006 - 03.01.2008
 
 
YÖNETİM KURULU
 
Yılmaz Ulusoy
Başkan
 
Recep Tanrıverdi
II. Başkan
 
Beki Güreli
Başkan Yardımcısı
 
İbrahim Burkay
Başkan Yardımcısı
 
Erdoğan Baydemir
Arif Tekerekoğlu
Zeki Özkan
Hilmi Gülcemal
Osman Nuri Canik
Ceki İbrahimzade
Mükremin Bayram
 
 


  
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
18.12.2007 - 22.06.2010

 
YÖNETİM KURULU

Recep Tanrıverdi
Başkan
 
Varol Dodanlı
Başkan Yardımcısı
 
İbrahim Burkay
Başkan Yardımcısı
 
Erol Türkün
Genel Sekreter
 
Şerafettin Demir
Mali Sekreter
 
Osman Canik
Hasan Çapkınoğlu
Necati Pekkaya
Nihat Kızıltoprak
Beki Güreli
Yaşar Küçükçalık
Ceki İbrahimzade
Cengiz Özmen
Ataman Şerbetçi
Hasan Hüseyin Bayram
İsmail Ağaoğlu
Hacı Özer
Emin Nallar
İrfan Pamuk
Aziz Sarı
Ferda Kölemenoğlu
Hakan Yılmaz
 
 
DENETLEME KURULU 
 
Zeki Özkan
Mükremin Bayram
Haçik Taşçı
Cem Narin
Etem Yazıcıoğlu
Şadi Ensari


 
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
22.06.2010 - 27.06.2013
 
 
YÖNETİM KURULU
 
Yaşar Küçükçalık
Başkan

Zafer Katrancı
Başkan Yardımcısı

Ali Sami Aydın
Başkan Yardımcısı 

Cengiz Özmen
Genel Sekreter

Şerafettin Demir
Mali Sekreter 

İbrahim Burkay
Erdoğan Baydemir
Can Tanrıverdi
Mehmet Fatih Dereköylü
Varol Dodanlı
Vehbi Akman
Bülent Koçak
Aziz Sarı
Kemal Aydın Ulusal
İsmail Ağaoğlu
İrfan Pamuk
Abdülhadi Köseoğlu
Hakan Yılmaz
Cemal Çetinkaya
Faruk Hürdana
Osman Kuman Çağal
Cengiz Albayrak


DENETLEME KURULU 

Ali Rıza Hasoğlu
İbrahim Etkeser
Zeki Özkan
Mehmet Baykent
Halit Örgad
Kaan GökçimenTÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
27.06.2013 - 16.06.2016
 
 
YÖNETİM KURULU

Yaşar Küçükçalık
Başkan

Ali Sami Aydın
Başkan Yardımcısı

Zafer Katrancı
Başkan Yardımcısı

Cengiz Özmen
Genel Sekreter 

Abdülhadi Köseoğlu
Mali Sekreter 

Ufuk Oçak
Erdoğan Baydemir
Mehmet Fatih Dereköylü
Bülent Koçak
Vehbi Akman
Can Tanrıverdi
İsmail Ağaoğlu
Remzi Kırayoğlu
Kemal Aydın Ulusal
Aziz Sarı
İrfan Pamuk
Cenk Kemahlı
Mustafa Kösemusul
Cemal Çetinkaya
Murat Zümbülyuva
Faruk Hürdana
Osman Kuman Çağal


DENETLEME KURULU 

Ali Rıza Hasoğlu
Mehmet Baykent
Şerafettin Demir
Ahmet Serdar Sütçüoğlu
Halim Usta
Yavuz DemirelTÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
16.06.2016 - 27.08.2019
 
 
YÖNETİM KURULU

Ali Sami Aydın
Başkan

Ali Rıza Hasoğlu
Başkan Yardımcısı 

Ahmet Serdar Sütçüoğlu
Başkan Yardımcısı

Cengiz Özmen
Genel Sekreter 

Abdülhadi Köseoğlu
Mali Sekreter

Ufuk Oçak
Mehmet Fatih Dereköylü
Can Tanrıverdi
Remzi Kırayoğlu
Hüseyin Memişoğlu
Murat Zümbülyuva
Mustafa Kösemusul
Bülent Koçak
Arif Şensöz
Cihan Aktaş
İsa Dal
Faruk Hürdana
Mehmet Keçeci
Ercan Karakuş
Kadir Beytekin
Ahmet Nuri Baytimur
Mustafa Moral


DENETLEME KURULU

İsmail Ağaoğlu
Yavuz Demirel
Emrah Demir
Mehmet Pamuk
Berk Vardar
Hasan Kürşat Bayram
Eren Nazik
Fatih Özdemir
TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
Yönetim Kurulu
27.08.2019 - 28.07.2022
 
 
YÖNETİM KURULU

Hasan Hüseyin Bayram
Başkan

Erdoğan Baydemir
Başkan Yardımcısı 

Ufuk Oçak
Başkan Yardımcısı
 
İbrahim Uzunoğlu
Başkan Yardımcısı

Harun Kütükde
Genel Sekreter 

Hüseyin Eğri
Mali Sekreter

Ömer Faruk Canavar
Murat Zümbülyuva
Mehmet Ali Altun
Murat Tosunoğlu
İsmail Akgün Güvenç
Ayhan Özsoy
Mustafa Ceylan
Yılmaz Söyler
Hasan Erbasan
Tekin Macit
Nuri Baytimur
Seyit Berber
Sait Nalbur
Erkut Dikici
Erdoğan Akyıldız
Burak Kırayoğlu

DENETLEME KURULU

Nevzat Halit İlsever
Murat Şahinler
Mustafa Koç
Cüneyt Demirkan
Ahmet Cem Parlak
Fatih Güven
Yunus Üstün
Hüseyin Canbaz


PAYLAŞ